•   
 • Academic Committee
 •         Prof. Zhongliang Guan ( Beijing Jiaotong University )        
 •         Prof. Runtong Zhang (Beijing Jiaotong University)
 •         Prof. Kecheng Liu (University of Reading)
 •         Prof. Zhenji Zhang (Beijing Jiaotong University)
 •         Prof. Robin Qiu (Pennsylvania State University)
 •         Prof.Jizhong Yan (University of Miami )
 •         Prof. Lida Xu ( Old Dominion University )
 •         Prof. Steve Peters ( Vrije Universiteit )
 •         Prof. Jintae Lee ( University of Colorado, Boulder )
 •         Prof. David ( Victoria University, Australia )
 •         Prof. Lei Huang ( Beijing Jiaotong University )
 •         Prof. Shifeng Liu ( Beijing Jiaotong University )
 •        
 • Managerial Board
 •         Chairman: Prof. Zhenji Zhang
 •         Director (China): Prof. Runtong Zhang
 •         Director (UK): Prof. Kecheng Liu
 •         Executive Director: Dr. Mincong Tang
 •         

Copyright 2010 © The ICIR of Beijing Jiaotong University
Address:Room702, Siyuan East Building, BJTU, Haidian District, Beijing 100044, China
Email:icir@bjtu.edu.cn