Current Location:Home -Organization
Organization

Honorary Chairman:

Academician Shoubo Xu


General Chairs:

Qiusheng Zhang(qszhang@bjtu.edu.cn)
Menggang Li(mgli1@bjtu.edu.cn)
Runtong Zhang(rtzhang@bjtu.edu.cn)
Philip M.Kaminsky,Zhongliang Guan, Zuojun Max Shen


Program Chairs:

Zhenji Zhang(zhjzhang@bjtu.edu.cn)
Juliang Zhang(zhangjl@bjtu.edu.cn)
Xianliang Shi(xlshi@bjtu.edu.cn)


Secretary:

Yisong Li(ysli@bjtu.edu.cn)
Daqing Gong(11113138@bjtu.edu.cn)
Lin Ta(11120604@bjtu.edu.cn)


Organization Chair:

Amber Richter(Amber amberr@berkeley.edu)
Xiaochun Lu(xclu@bjtu.edu.cn)


Local Organization Chair

Min Zhao(vivianmzhao@gmail.com)


Publication Chairs:

Mincong Tang(mincong@bjtu.edu.cn)
Tao Zhang(zhangtaocn@bjtu.edu.cn)


Finance Chairs:

Shifeng Liu(shfliu@bjtu.edu.cn)


Special Session/Workshop Chairs:

Xiaojun Jia (j-spring@163.com)
Lijie Yao(ljyao@bjtu.edu.cn)


Publicity Chairs:

Yunan Zhang(ynzhang1@bjtu.edu.cn)
Juan Li(lijuan@bjtu.edu.cn)


Web Master:

Yue Xiang(12120665@bjtu.edu.cn)

 

  • Paper Submission 2014-03-31
  • Authors Notification 2014-04-15
  • Final Paper Submission 2014-04-30
  • Conference Open 2014-07-23

The International Center for Informatics Research of Beijing Jiaotong University

Tel: +86-(0)10-51684188 Fax: +86-(0)10-51685864 E-mail: liss@bjtu.edu.cn

© 2012-2013 School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University. All Rights Reserved.