Current Location:Home » Session Schedule
Session Schedule
Paper ID Author Group Session name Date Time Room
116 Peng Liang,Lei Zheng IMIE1 Information Management and Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD302
54 Sen Hou IMIE1 Information Management and Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD302
39 Xuemeng Guo,Zhuojun Wang,Zhengyu Li IMIE1 Information Management and Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD302
38 Qiming Zhang,Xuemeng Guo IMIE1 Information Management and Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD302
37 Bolu Wei,Xuemeng Guo,Qihao Fu IMIE1 Information Management and Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD302
158 Pengyuan Zheng,Shujun Ye IE1 Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 Room E
95 Yongqiao Chen,Yao Du,Yuchen Wu,Huiyu Zhou IE1 Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 Room E
78 Sai Tang,Sijia Guo IE1 Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 Room E
66 Minchu Zhao,Yuhuan Xia IE1 Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 Room E
36 Yi Liang IE1 Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 Room E
12 Xiaojie Guo,Xianzhu Si IE1 Industrial Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 Room E
183 Lei Wang,Yuntao Chen,Huaiyuan Zhai,Shouxin Song IS2 Industrial Security2 2017-07-26 14:00-16:00 Room E
112 Xiaojun Jia IS2 Industrial Security2 2017-07-26 14:00-16:00 Room E
83 Yu Lu IS2 Industrial Security2 2017-07-26 14:00-16:00 Room E
44 Menggang Li,Wenrui Li IS2 Industrial Security2 2017-07-26 14:00-16:00 Room E
19 Luobin He,Yunli Yue,Su  Su,Shunxin Li,Bo Li,Wei Wang,Lijie Xu IS2 Industrial Security2 2017-07-26 14:00-16:00 Room E
148 Hongqiang Yin,Yuluan Qin IS1 Industrial Security1 2017-07-25 15:50-17:50 SD302
121 Li Xiao,Chunwei Gu IS1 Industrial Security1 2017-07-25 15:50-17:50 SD302
63 Yongqiang Li IS1 Industrial Security1 2017-07-25 15:50-17:50 SD302
43 Meixia Jia,Yujie Jia IS1 Industrial Security1 2017-07-25 15:50-17:50 SD302
24 Qian Yi,Wei Bu IS1 Industrial Security1 2017-07-25 15:50-17:50 SD302
23 Daiyong Quan,Menggang Li IS1 Industrial Security1 2017-07-25 15:50-17:50 SD302
246 Lina Han,Shusheng Ma IE6 Industrial Economics6 2017-07-25 10:30-12:30 SD302
243 Yujie Yuan IE6 Industrial Economics6 2017-07-25 10:30-12:30 SD302
242 Muhammad Usman,Shufang Xiao,Rana Umair Ashraf,Fenni Lian IE6 Industrial Economics6 2017-07-25 10:30-12:30 SD302
241 Visansack Khamphengvong,Enjun Xia,Khaysy Srithilat IE6 Industrial Economics6 2017-07-25 10:30-12:30 SD302
236 Jens Mathis Rieckmann,Hui Wan,Fanchen Meng IE6 Industrial Economics6 2017-07-25 10:30-12:30 SD302
98 Junfeng Liao,Xu Chen,Tiange Chen IE6 Industrial Economics6 2017-07-25 10:30-12:30 SD302
239 Jiming Liu,Hua Fu,Qiang Lu IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
234 Noheed Khan,n/a Bilal IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
230 Kunlun Wang,Hongchun Yin IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
223 Hongguo Zhang,Peihao Nian,Yaqi Chen IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
219 Wei Li,Li Zhang IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
202 Kaidi Lu,Lingyun Zhou IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
140 Xuecheng Wang,Zongyi Yin IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
154 Jinlin Zhang,Wenjuan Xu,Yan Wang IETE1 Industrial Economics and Transportation Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD303
84 Kemei Yu,Hongchang Li, Xuemeng Guo IETE1 Industrial Economics and Transportation Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD303
25 Xinyu Wang IETE1 Industrial Economics and Transportation Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD303
253 Muhammad Mobeen Shafqat,Enjun Xia,Muhammad Waseem Bari,Muhammad Awais Baloch IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
191 Muhammad Usman,Shufang Xiao IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
185 Yihang Zhao,Hengzhou Xu IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
145 Xinmin Zhang IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
137 Qiufei Wang,Shuang Qin IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
115 Chang Liu IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
103 Xibo Wang,Fangzhou Li,Wei Bu,Xiang Yu IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
166 Hainan Liu,Yuan Lu IE11 Industrial Economics11 2017-07-25 15:50-17:50 SD308
123 Changgen Han,Li Zhang IE11 Industrial Economics11 2017-07-25 15:50-17:50 SD308
45 Zhifeng Lin,Weida He IE11 Industrial Economics11 2017-07-25 15:50-17:50 SD308
42 Guodong Zhang,Meixia Shi IE11 Industrial Economics11 2017-07-25 15:50-17:50 SD308
40 Bin Guo,Shengyue Hao,Dawei Zhang IE11 Industrial Economics11 2017-07-25 15:50-17:50 SD308
11 Shujuan Wang,Shujun Ye,Xinyang Li IE11 Industrial Economics11 2017-07-25 15:50-17:50 SD308
4 Yi Wang,Zhuan Wang,Shan Mi IE11 Industrial Economics11 2017-07-25 15:50-17:50 SD308
69 Xiaoheng Xu,Baoqi Chen IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
62 Wei Zou,Mengxue Chen,Weiwei Song IE7 Industrial Economics7 2017-07-25 10:30-12:30 SD303
49 Xiaoguang Li,Shengyue Hao IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
46 Shiyu Wang,Zhibin Chen IE10 Industrial Economics10 2017-07-25 13:30-15:30 SD308
206 Fengxu Hu,Yongmei Cui IS4 Industrial Security4 2017-07-26 10:20-12:20 SD302
186 Xiao Lv,Da Zhang,Yuansheng Zhang,Feng Jin,Xu Li IS4 Industrial Security4 2017-07-26 10:20-12:20 SD302
181 Ting Li IS4 Industrial Security4 2017-07-26 10:20-12:20 SD302
136 Zhihua Ding,Menggang  Li IS4 Industrial Security4 2017-07-26 10:20-12:20 SD302
111 Jiang Li IS4 Industrial Security4 2017-07-26 10:20-12:20 SD302
110 Yongli Liang IS4 Industrial Security4 2017-07-26 10:20-12:20 SD302
71 Kailiang Zhang IE12 Industrial Economics12 2017-07-26 13:30-15:30 SD303
61 Zili Wang,Xiaoyan Lin IE12 Industrial Economics12 2017-07-26 13:30-15:30 SD303
60 Qian Liu IE12 Industrial Economics12 2017-07-26 13:30-15:30 SD303
59 Lizhong Tong,Shuxin Zhong,Xuemei Zhang IE12 Industrial Economics12 2017-07-26 13:30-15:30 SD303
58 Xiaotong Li IE12 Industrial Economics12 2017-07-26 13:30-15:30 SD303
53 Tongya Yang,Min Liu,Yuchen Ye,Hongchang Li IE12 Industrial Economics12 2017-07-26 13:30-15:30 SD303
89 Lin Ta IS5 Industrial Security5 2017-07-26 13:30-15:30 SD302
79 Binrong Wang,Xiaoke Shen,Weida He IS5 Industrial Security5 2017-07-26 13:30-15:30 SD302
76 Xiaowen Huang IS5 Industrial Security5 2017-07-26 13:30-15:30 SD302
75 Lin Ma IS5 Industrial Security5 2017-07-26 13:30-15:30 SD302
29 Ziwei Wang,Ran Sun,Tiezhong Liu IS5 Industrial Security5 2017-07-26 13:30-15:30 SD302
257 Xi Wang,Wenbing Wu IE13 Industrial Economics13 2017-07-26 10:20-12:20 SD303
254 Zhaohan Ding,Wenbing Wu,Xiulan Liang IE13 Industrial Economics13 2017-07-26 10:20-12:20 SD303
252 Hui Xie IE13 Industrial Economics13 2017-07-26 10:20-12:20 SD303
244 Zhipeng Yan,Shenghong Li IE13 Industrial Economics13 2017-07-26 10:20-12:20 SD303
229 Shengyuan Ji,Ying Ren IE13 Industrial Economics13 2017-07-26 10:20-12:20 SD303
228 Qianwen Yin,Ying Ren IE13 Industrial Economics13 2017-07-26 10:20-12:20 SD303
88 Xiurong Sun,Jingshan Zhang,Chenglin Wang,Tao Zhang IE14 Industrial Economics14 2017-07-26 15:50-17:50 SD302
77 Shunho Chu,Yanhao Li IE14 Industrial Economics14 2017-07-26 15:50-17:50 SD302
34 Bing Zhao,Wei Bu IE14 Industrial Economics14 2017-07-26 15:50-17:50 SD302
22 Lei Zhang,Tianyong Niu,Xiaohong Duan,Yijia Liu IE14 Industrial Economics14 2017-07-26 15:50-17:50 SD302
20 Yan Wang,Lu Tian IE14 Industrial Economics14 2017-07-26 15:50-17:50 SD302
10 Weida He,Chuan Zhang IE14 Industrial Economics14 2017-07-26 15:50-17:50 SD302
227 Xinyue Jia,Ying Ren IE15 Industrial Economics15 2017-07-26 15:50-17:50 SD303
203 Min Li,Ziting Li,Zhengqun Zhan,Qiaoling Zhang IE15 Industrial Economics15 2017-07-26 15:50-17:50 SD303
199 Wei Zhang,Xiaojie Wang IE15 Industrial Economics15 2017-07-26 15:50-17:50 SD303
164 Ling Wang,Jingsong Pei IE15 Industrial Economics15 2017-07-26 15:50-17:50 SD303
159 Hui Zhou IE15 Industrial Economics15 2017-07-26 15:50-17:50 SD303
157 Haiyun Yan IE15 Industrial Economics15 2017-07-26 15:50-17:50 SD303
156 Wenjuan Xu,Yan Wang,Jinglin Zhang IE16 Industrial Economics16 2017-07-26 08:00-10:00 SD302
147 Junfeng Shi,Qinghua Zhu,Niqin Jing IE16 Industrial Economics16 2017-07-26 08:00-10:00 SD302
139 Li Xiong,Xinmei Guo IE16 Industrial Economics16 2017-07-26 08:00-10:00 SD302
135 Xiaofei Luo,Yonghui Han,Ziwen Li IE16 Industrial Economics16 2017-07-26 08:00-10:00 SD302
134 Yuheng Xu IE16 Industrial Economics16 2017-07-26 08:00-10:00 SD302
129 Fei Bi,Wenbing Wu IE16 Industrial Economics16 2017-07-26 08:00-10:00 SD302
118 Yan Wang,Jinling Zhang,WenJuan Xu IE17 Industrial Economics17 2017-07-26 08:00-10:00 SD303
101 Weiwei Li,Yanfang Zhou IE17 Industrial Economics17 2017-07-26 08:00-10:00 SD303
100 Jiwei He IE17 Industrial Economics17 2017-07-26 08:00-10:00 SD303
97 Jingwang Liu,Xuexian Zhan,Huina Yan,Weipeng Yang IE17 Industrial Economics17 2017-07-26 08:00-10:00 SD303
94 Ran Ding IE17 Industrial Economics17 2017-07-26 08:00-10:00 SD303
81 Hongchang Li,Yao Fu IETE1 Industrial Economics and Transportation Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD303
68 Hongchang Li,Lulu Hao,Xuemeng Guo,Rong Men IETE1 Industrial Economics and Transportation Economics1 2017-07-25 13:30-15:30 SD303
86 Lei Wang,Yuntao Chen,Huaiyuan Zhai,Shouxin Song IS2 Industrial Security2 2017-07-26 14:00-16:00 Room E
231 Kai Zhang,Shaochuan Fu IS3 Industrial Security3 2017-07-25 15:50-17:50 SD303
198 Deming Li,Menggang Li,Xiaolan Guan IS3 Industrial Security3 2017-07-25 15:50-17:50 SD303
177 Dong Tong,Chang Liu IS3 Industrial Security3 2017-07-25 15:50-17:50 SD303
175 Haojie Chen,Minghui Jiang,Xue Wang IS3 Industrial Security3 2017-07-25 15:50-17:50 SD303
172 Liying Yan,Wuer Yan IS3 Industrial Security3 2017-07-25 15:50-17:50 SD303
56 Wenbing Tan,Xuemei Li IS3 Industrial Security3 2017-07-25 15:50-17:50 SD303
143 Guodong Zhang,Bo Zhou,Jinsong Wen,Yi Yu IE6 Industrial Economics6 2017-07-25 10:30-12:30 SD302
196 Xun Gong,Hua Feng,Xuanxuan Wang,Yi Cai,Rongdong Zhang,Jingfen Wei,Shisong Huang,Hua Feng,Xiang Zhang IE6 Industrial Economics6 2017-07-25 10:30-12:30 SD302
50 Binrong Wang,Yu Zhang IS5 Industrial Security5 2017-07-26 13:30-15:30 SD302

 

  • Paper Submission: 15 February, 2017
    15 April, 2017
  • Authors Notification: 1 March, 2017
    1 May, 2017
  • Final Paper Submission: b>30 March, 2017
    5 June, 2017
  • Conference Open: 24-27 July, 2017
   
For more conference information,
please scan the Wechat code

China Center for Industrial Security Research, The International Center for Informatics Research of Beijing Jiaotong University

 Tel: +86-(0)10-51684188 Fax: +86-(0)10-51685864 E-mail: ieis@bjtu.edu.cnBJTUICP prepared No.16012201

© 2012-2013 School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University. All Rights Reserved.